Grönt kort

Om du precis börjat intressera dig av golf och kanske rent utav tagit steget ut till driving rangen för att slå är nästa steg att börja spela golf på riktigt och på en sanktionerad golfbana. Kravet för att spela golf i Sverige (för de flesta banor) är att man har ett så kallat grönt kort. För att ta ett grönt kort i golf gäller att man genomgår en kurs som innefattar både praktik och teori för hur man går regelrätt och etiskt spelar och förhåller sig till golf.Det är inte speciellt svårt att ta kursen som ges ut av samtliga seriösa golfbanor. Det går att ta en intensivkurs som ger dig möjligheten att ta kortet över en weekend. Det går också att gå långsammare fram om man känner för att gå igenom golf steg för steg.Kort och gott innebär ett avklarat grönt kort i golf att man–        tagit lärdom av de regler och förskrifter som gäller vid golfspel-        lärt sig hur man uppför sig och hur man etiskt förhåller sig på och utanför banan-        uppvisar att man kan spela anständig golf genom att behärska de klubbor och slagtekniker som användsPå samma sätt som med ett körkort kör man (spelar man) efter avklarat teoriprov upp för att avkunna ett grönt kort i golf. Det innebär att man tilldelas ett handicap över 36 vilket kortfattat betyder att man förväntas att gå runt golfbanan med en felmarginal på minst två slag per hål (givet 18 hål).Därefter är det dags att tillsammans med en så kallad fadder ge sig ut och spela några rundor. När man spelat ett visst antal fadderrundor och dokumenterat anständiga resultat har man klarat ‘uppkörningen’ och formellt kommer man att tilldelas ett handicap samtidigt som man får det gröna kortet utfärdat. Därmed kan man förbehålla sig rätten att kalla sig för en golfspelare med grönt kort med rätten att beträda samtliga av Sveriges golfbanor.